Log in

Convocatoria de dissenyadors 2019

 

Ets dissenyador/a i vols participar a Gimoda 2018? Apunta’t!

A més, Gimoda premiarà amb un guardó a la millor desfilada dels participants

NORMATIVA PER PARTICIPAR A LES DESFILADES I SHOWROOMS DE GI-MODA SLOW FASHION:
1. Els dissenyadors/res interessats/des en participar hauran d’estar associats a AGIMOD en la data de presentació de la sol·licitud.
2. Els/les dissenyadors/res que sol·licitin un espai de Desfilada ó bé Showroom podran presentar col·leccions de roba o complements.
3. Per participar a les desfilades ó bé Showroom de la 5ena edició de Gimoda Slow Fashion cal presentar la corresponent sol·licitud omplerta i signada en els terminis establerts. Un cop l’organització comuniqui l’acceptació de la sol·licitud cal liquidar l’import corresponent en un termini màxim de 10 dies. L’acceptació de la sol·licitud es comunicarà via mail.
4. Un jurat professional seleccionarà les marques que participaran a la 5ena edició de Gimoda Slow Fashion de Girona. Es valoraran els criteris de sostenibilitat en la confecció i en la marca, la vinculació amb el territori català, la qualitat i singularitat de la mostra presentada, així com altres aspectes de valor afegit.
5. Un cop confirmada la reserva d’espai de desfilada i showrooms per part de l’organització i liquidat l’import corresponent, l’anul·lació no és possible.
6. L’organització es reserva el dret d’acceptar les sol·licituds atenent als interessos i objectius de l’esdeveniment.
7. L’organització determinarà l’ordre de participació en les desfilades I espais de Showroom.
8. Les desfilades tindran lloc a l’Esglèsia de Sant Domenech I el Claustre de la UdG, els dies 15 I 16 de Novembre de 2019.
9. Els/les dissenyadors/res que sol·licitin espaai de desfilada hauran d’aportar una memòria que descrigui el seu projecte empresarial a curt i mig termini.
10. L’organització condicionarà l’espai de desfilada i showrooms, determinarà l’escenografia, aportarà l’equip tècnic de so i llum i l’equip de models, inclòs l’accés al backstage amb servei de perruqueria i maquillatge. El Showroom estarà destinate a l’Exposició ó Venda de les marques.
11. Per optar a l’espai de desfilada els/les dissenyadors/res hauran de presentar una col·lecció de 12 looks: en suport audiovisual, fotogràfic o amb el book de dissenys.
12. Per optar a l’espai de Showrrom les marques hauran de presentar una memòria amb la informació necessaria sol·licitada.
13. L’organització no es fa responsable de danys causats per furt o pèrdues durant l’esdeveniment.
14. L’organització es reserva el dret d’ajornar, anul·lar o suspendre les desfilades o alguns dels seus actes, quan les circumstàncies ho aconsellin. Si la desfilada no es porta a terme per causes no atribuïbles al dissenyador/a, es retornarà l’import de la reserva.
15. L’organització premiarà la millor desfilada i Showroom. Els guardons es faran públics durant la 5ena edició Gimoda Slow Fashion i consistirà en un guardó, repercussió mediàtica i mitjans de comunicació.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds per participar a les desfilades de la 5ena edició de Gimoda Slow Fashion s’hauran de presentar durant el període comprés entre els dies 10 d’Agost i 23 de Setembre de 2019 mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a gimoda@gimoda.cat juntament amb la documentació indicada.
Les sol·licituds rebudes en data posterior queden sotmeses a la disponibilitat d’espai.
RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS I PAGAMENT
L’organització comunicarà als/les sol·licitats la seva acceptació com a participants com a màxim el dia 10 d’octubre de 2019.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER CORREU ELECTRÒNIC A gimoda@gimoda.cat:
• Sol·licitud emplenada i signada.
• Fotocòpia DNI del/a sol·licitant.
• Fitxa descriptiva de la desfilada ó Showrrom que es proposa.
• Memòria del projecte empresarial a curt i mig termini.
• Per la desfilada 12 looks en format digital.

Descarrega la fitxa http://gimoda.cat/wp-content/uploads/2019/08/Sol.licitud-desfilades-showroom-2019.doc

i enviala a gimoda@gimoda.cat

 

PATROCINADORS
Patrocinadors Gimoda 2018  
COL·LABORADORS
Col·laboradors Gimoda 2018    
ORGANITZA:
AMB EL SUPORT DE:

Associació Agimod

Ajuntament de Girona

 

Generalitat de Catalunya

Diputació de Girona


SEGUEIX-NOS A:

Copyright 2017 © - info@gimoda.cat - Mapa web - Avís legal - Política de privacitat

Log in or Sign Up